2014-05-30

Informacja o przyznaniu stypendiów młodym twórcom w II półroczu 2014 r.

INFORMACJA O PRZYZNANIU STYPENDIÓW MŁODYM TWÓRCOM W II PÓŁROCZU 2014 r. Prezydent Miasta Białegostoku informuje o przyznaniu stypendiów półrocznych w II półroczu 2014 roku i ich wysokości...